Tady není Bělorusko, tady není Barma

Před několika minutami jsem se dozvěděl, že skupina lidí , která se nazývá „Vláda ČR“ za pomoci lidí, kteří se nazývají „Hejtmani“ protiústavním způsobem prodloužila nouzový stav v ČR.

Tato protiústavnost spočívá v tom, že dle Čl. 6 Ústavního zákona 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky se nouzový stav může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny, což se v tomto případě nestalo.

Na tom nemění nic fakt, že Vládu o prodloužení nouzového stavu požádali hejtmani, žádný takový postup výše zmíněný ústavní zákon nezná.

O tom, že se jedná o prodloužení stávajícího nouzového stavu, nikoliv o vyhlášení nového není pochyb. Není důležité, kdo Vládě prodloužení navrhl, nebo zda to navrhla sama. Jediné důležité je to, že návrh nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou.

Tímto vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby okamžitě zahájily trestní stíhání výše uvedených skupin osob například pro trestné činy podle zákona 40/2009 Sb. trestní zákoník např. § 171 Omezování osobní svobody, § 175 Vydírání, § 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování, § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a další. Všechny osoby které se na vyhlášení prodloužení nouzového stavu podílely je třeba stíhat vazebně tak, aby nemohly ve své protiprávní činnosti pokračovat.

Dále vyzývám všechny občany České republiky, aby se podíleli na nenásilných aktech občanské neposlušnosti, například ignorováním nařízení, vyplývajících z výše popsaného protiústavního jednání.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.