zákony

Právní názor na aplikaci „Protikuřáckého zákona“ v soukromých klubech

V souvislosti s nabytím účinnosti protikuřáckého zákona (ve skutečnosti se jedná o zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek s účinností od 31. května 2017 – dále jen zákon) vznikají jako houby po dešti soukromé kuřácké kluby. Jejich zakladatelé se domnívají, že se na ně zákon nevztahuje. V současné době běží tříměsíční doba hájení, po kterou nebudou státní orgány dodržování tohoto zákona po restauracích vymáhat. Běžní občané, kteří si v hospodě zapálí však již pokutu (5000 Kč) dostat mohou, přestože na stole bude popelník. O této tříměsíční době informují média, na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/  o ní však žádná zmínka není..... celý článek »

Problémy tvorby a interpretace zákona o evidenci tržeb

Resumé

V České republice vzbudil pozornost odborné veřejnosti jak samotný postup v legislativním procesu přípravy zákona o evidenci tržeb, tak obsahová stránka tohoto zákona. Cílem této práce bylo zjistit, zda zákon odpovídá požadavkům kladeným na něj z hledisek ústavních a z hlediska legislativně‑technického. Základním východiskem práce byl ústavní pořádek České republiky. Hlavní výzkumnou metodou byla komparace průběhu procesu přijetí a textu zákona s nároky, který na něj ústavní pořádek klade.

Zmocňovací ustanovení v zákoně o ET - kritický pohled

ÚVOD

Dne 7. 5. 2015 Legislativní rada vlády (LRV) ČR přerušila projednávání třech návrhů zákonů. Jedním z těchto návrhů byl návrh zákona o evidenci tržeb od ministerstva financí. LRV se k návrhu vrátila na konci května ve svém stanovisku ze dne 28. 5. 2015 navrhla vládě návrh přepracovat a začlenit do něj její připomínky. Tyto připomínky byly jednak legislativně-technického charakteru a také věcného charakteru..... celý článek »

Peníze v rukou státu

Úvod

Stát zasahuje do každodenního života běžných občanů i dalších ekonomických subjektů čím dál tím více. V současné době opravdu neexistuje oblast lidské činnosti, která není státem nějak regulována. Většina lidí tuto regulaci státu přijímá, jelikož  jí to dává falešný pocit, že je o ni dobře postaráno. Fakt, že stát vyrábí peníze se zdá každému přirozený a správný. Málokdo ví, že tomu tak vždy nebylo. Stát si tuto výsadu přivlastnil až v průběhu věků, a to ne ze zcela nezištných důvodů. Příliš státní regulace škodí v každém sektoru. Proto stát stvořil naoko nezávislou instituci, takzvanou Centrální banku. Tato instituce dělá za stát špinavou práci v rámci měnové politiky..... celý článek »

Volby do Senátu Parlamentu ČR

ÚVOD

Již čtvrt století žijeme ve společnosti, která se přes všechny nedokonalosti a problémy dá nazvat svobodnou. Tato svoboda je samozřejmě relativní. Pokud ji porovnáme se svobodou, kterou mají obyvatelé velké části známého světa, jedná se o svobodu  velkou. Při srovnání se svobodou, kterou mají občané některých zemí, jedná se o svobodu menší. Jsou to zejména země, které cestu ke svobodě nastoupily dříve, než Česká republika. Svoboda v naší zemi je vymezena pozitivně i negativně zejména právním řádem a obecnými zvyklostmi. Stav právního řádu našeho státu je přibližným odrazem celkového stavu tohoto státu, zejména stavem morálním, hospodářským a politickým. O tom, jaký bude politický stav státu, rozhodují občané ve volbách. Volby mají v každém státu různou míru svobody. To zpravidla souvisí s celkovým stavem daného státu, tak jak bylo uvedeno výše. Úkolem této práce je zkoumat tuto míru svobody.... celý článek »

Právní stát

Napadení chodce policistouPrávě se připravuji na státní zkoušku z Teorie práva. Jedna z otázek je "Právní stát". Co si pod tím pojmem mohu představit? Procházím si své poznámky z prvního ročníku a přemýšlím. Ne, takhle to nepůjde. Pryč s naučenými frázemi. Já přeci vnitřně cítím, co je to právní stát, tak jako to cítí každý normální člověk! U zkoušky to přece budu schopen říci. A když ne, tak použiji příklad. Předevčírem jsem třeba četl o případu, který se stal v Pardubicích. Policista v civilu zde napadl člověka, který přecházel na červenou, strhl ho na zem, zaklekl, vzal do kravaty a málem uškrtil..... celý článek »

ADRESOVÁNO SLUŠNÝM a BDĚLÝM LIDEM

ADRESOVÁNO SLUŠNÝM a BDĚLÝM LIDEM

MVE Nižbor nám způsobila TRAGEDII. Proč se o tom nepíše? Proč se o tom nemluví?

Co se stalo?

Při vyhloubení základu pro MVE Nižbor byl stržen tlak a hladina spodní vody v okolním podloží a díky tomu, že jáma byla hlubší než dna studní tří rodin, pro které jsou tyto studny jediným zdrojem užitkové vody. Naše studně byly čtyři měsíce bez vody. Stavitelé nám třikrát zajistili cisternu. Po zasypání jámy a navýšení hladiny na jezu se voda do studní jen částečně vrátila, takže žijeme v provizoriu a stálo nás to nemalé finance.

Odpovědnost za problém .... celý článek »

Česká republika, rok před prezidentskými volbami 2073

Píše se duben roku 2072. V České republice žije 10 500 000 obyvatel, přibližně tolik, jako před sto lety. Z toho je podle posledního sčítání lidu 4 100 000 Čechů, 3 600 000 Romů, 900 000 Moravanů, 400 000 Ukrajinců, 300 000 Slováků, 200 000 Vietnamců, 200 000 Němců, 200 000 Poláků, 150 000 Číňanů a 130 000 Rusů. Všichni občané již mají v matrice zaznamenánu národnost a etnickou příslušnost. Národnost lze z změnit v osmnácti, jedenadvaceti, čtyřiceti a pak každých 20 let. Příznivcům multikulturalismu se konečně splnil sen, česká společnost je multinárodní a multirasová. Jejich radost trochu kazí fakt, že jednotlivé entity spolu moc nekomunikují a navzájem se vyhýbají. Ve větších městech jsou celé bloky desítek domů oddělené vysokými zdmi, ocelové vstupy do jednotlivých sektorů hlídá ozbrojená.... celý článek »

Některé katastrální a zeměměřičské úřady porušují zákon

Porušování zákonů České republiky státními úřady na úkor občanů je celkem běžnou záležitostí a nikdo z něj není moc překvapen. Pokud nějaký úřad udělá chybu, občan se dočká maximálně nápravy chybného stavu, o nějakém odškodnění za chybu nebo potrestání chybujícího úředníka nemůže být v současné době řeči. Podle veřejně dostupných informací byla během posledních deseti let vymožena náhrada za chybné úřední rozhodnutí po jednom (opakuji jednom), opravdu JEDNOM chybujícím úředníkovi. Dokázat nějakému státnímu orgánu úmysl někoho poškodit nebo naopak zvýhodnit a pohnat chybující úředníky před trestní soud, to už je téměř pohádka z říše snů. Občané mají velmi malou možnost práci úřadů kontrolovat. Jedním z takových kontrolních nástrojů je tzv. Úřední deska..... celý článek »

Zásah na Andělu

Běžný zásah strážníků Městské policie proti vypitým vysmahlům, obtěžujícím již několik desetiletí všechny občany, kteří procházejí  pražskou křižovatkou Anděl. Všechno je v pořádku, zákony se dodržovat musí. I ty špatné. Nevím, proč bych nemohl v létě uhasit žízeň plechovkou desítky Staropramen zrovna na pěší zóně. Ale za to, že nemohu, může zejména tato verbež, kterou právě strážníci MP pacifikují. Jak víme, mezi prameny práva patří i obecně závazné vyhlášky zastupitelstev obcí. Proto je třeba dodržovat i spornou vyhlášku o popíjení alkoholu na pěší zóně a zákaz kouření v čekárnách MHD. Na verbež je třeba tvrdý metr. Najednou se ale něco zvrtává.... celý článek »

Syndikovat obsah