Právní názor na aplikaci „Protikuřáckého zákona“ v soukromých klubech

V souvislosti s nabytím účinnosti protikuřáckého zákona (ve skutečnosti se jedná o zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek s účinností od 31. května 2017 – dále jen zákon) vznikají jako houby po dešti soukromé kuřácké kluby. Jejich zakladatelé se domnívají, že se na ně zákon nevztahuje. V současné době běží tříměsíční doba hájení, po kterou nebudou státní orgány dodržování tohoto zákona po restauracích vymáhat. Běžní občané, kteří si v hospodě zapálí však již pokutu (5000 Kč) dostat mohou, přestože na stole bude popelník. O této tříměsíční době informují média, na stránkách Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/  o ní však žádná zmínka není..... celý článek »

Problémy tvorby a interpretace zákona o evidenci tržeb

Resumé

V České republice vzbudil pozornost odborné veřejnosti jak samotný postup v legislativním procesu přípravy zákona o evidenci tržeb, tak obsahová stránka tohoto zákona. Cílem této práce bylo zjistit, zda zákon odpovídá požadavkům kladeným na něj z hledisek ústavních a z hlediska legislativně‑technického. Základním východiskem práce byl ústavní pořádek České republiky. Hlavní výzkumnou metodou byla komparace průběhu procesu přijetí a textu zákona s nároky, který na něj ústavní pořádek klade.

Zmocňovací ustanovení v zákoně o ET - kritický pohled

ÚVOD

Dne 7. 5. 2015 Legislativní rada vlády (LRV) ČR přerušila projednávání třech návrhů zákonů. Jedním z těchto návrhů byl návrh zákona o evidenci tržeb od ministerstva financí. LRV se k návrhu vrátila na konci května ve svém stanovisku ze dne 28. 5. 2015 navrhla vládě návrh přepracovat a začlenit do něj její připomínky. Tyto připomínky byly jednak legislativně-technického charakteru a také věcného charakteru..... celý článek »

Naše inkluzivní škola

Ahoj. Jmenuju se Honza. Sem žákem 5. třídy. Chtěl bych vás seznámit s našý školou a taky vám vyprávjet, co sme se dnes učili.

Naše škola je velmy moderní a pokroková, protože je inkluzivní. Inkluze je, když se všichni učí spolu v normální škole. Romové, bílý, cizinci a postižené děti, všychni spolu v jedné třídě. Neni tu žádná disgryminace.

V naši třídě je nás celkem 12 žáků a kromě učitele tu s námi sou ještě 3 paní asitentky a jedna pani psicholožka. Ted vám všechny moje spolužáki představim.

Peníze v rukou státu

Úvod

Stát zasahuje do každodenního života běžných občanů i dalších ekonomických subjektů čím dál tím více. V současné době opravdu neexistuje oblast lidské činnosti, která není státem nějak regulována. Většina lidí tuto regulaci státu přijímá, jelikož  jí to dává falešný pocit, že je o ni dobře postaráno. Fakt, že stát vyrábí peníze se zdá každému přirozený a správný. Málokdo ví, že tomu tak vždy nebylo. Stát si tuto výsadu přivlastnil až v průběhu věků, a to ne ze zcela nezištných důvodů. Příliš státní regulace škodí v každém sektoru. Proto stát stvořil naoko nezávislou instituci, takzvanou Centrální banku. Tato instituce dělá za stát špinavou práci v rámci měnové politiky..... celý článek »

Externality

 Negativní externalita je ekonomický jev, při kterém někdo nehradí všechny náklady své činnosti a část těchto nákladů přenáší na jiné. O výnosy z této činnosti se však s jinými nerozdělí, ty si nechává pro sebe. Typickým případem negativní externality je továrna znečišťující životní prostředí, nebo noční diskotéka uprostřed obytné čtvrti. Stát se pokouší těmto negativním externalitám zabránit pomocí prodeje emisních povolenek, vydávání koncesí na prodej alkoholu, regulací a zvýšeným zdaněním škodlivých produktů. S jednou takovou externalitou se setkáváme v poslední době stále častěji, jedná se o příliv přistěhovalců do České republiky. Česká společnost se rozdělila na dva tábory..... celý článek »

Syndikovat obsah